Σίνδος

αίθουσα-αναμονής-σίνδος1
γραμματεία-σίνδος
αίθουσα-αναμονής-σίνδος
εξεταστήριο1
αίθουσα-αναμονής8
αίθουσα-αναμονής7
εξεταστήριο

Το εμβδομαδιαίο πρόγραμμα του ιατρείου στη Σίνδο
Τρίτη 09:30 - 13:30
Πέμπτη 09:30 - 13:30